Mercedes Benz
Norge
Nyttekjøretøy

Vito

Sprinter
Mercedes Benz Norge 
er en av hoved-leverandørene til NAV funksjonsbiler
.

Adaptor AS
Adaptor Hjelpemidler/Smartbutikken
Ønsker å bidra til økt trivsel og forenkling av hverdagslige oppgaver for eldre og synshemmede.

Provista AS
ProVista Spesialoptikk.
Vi leverer produkter og kompestanse innen fagområdet syn

Starkey.no
Formidler førsteklasses høreapparater og hørselstekniske løsninger

Rehabshop.no
Rehabshop skal være en effektiv og enkel nettbutikk. Stort sortiment av forskjellige hjelpemidler